Nie masz czasu lub możliwości do nas przyjechać? Skorzystaj z porady online:

Wypełnienie FORMULARZA PORADY PRAWNEJ ONLINE oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu analizy zapytania i przesłanych dokumentów oraz nawiązania z Państwem kontaktu w celu ustalenia warunków realizacji usługi. Szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w zakładce RODO.

  DANE KONTAKTOWE

  TRESC ZAPYTANIA

  (usuń)

  (usuń)

  (usuń)

  (usuń)

  (usuń)

  (usuń)

  (usuń)

  (usuń)

  (usuń)

  (usuń)

  + dodaj następny plik

  Jak skorzystać z usługi porady prawnej online?

  1. Należy wypełnić formularz kontaktowy (Formularz Porady Prawnej Online)

  2. W formularzu należy zamieścić następujące informacje:

  • opis stanu faktycznego i problemu prawnego, którego ma dotyczyć porada online;
  • skany wszystkich niezbędnych dokumentów;

  3. Szczegóły dotyczące porad online znajdują się w Regulaminie Korzystania z Formularza Porady Prawnej Online.

  4. W ciągu 12 godzin od wysłania zapytania Kancelaria kontaktuje się z Klientem poprzez wiadomość e-mail.

  Dwunastogodzinna gwarancja kontaktu nie obowiązuje w sprawie zapytań wysłanych:

  • po godzinie 15.00 w piątek,
  • po godzinie 15.00 w dzień poprzedzający dzień uznany ustawowo za wolny od pracy
  • w dniu ustawowo uznanym za wolny od pracy

  W powyższych sytuacjach kontakt zostanie nawiązany z Klientem:

  • w przypadku okoliczności wskazanych w pkt a): w poniedziałek do godziny 12.00 (o ile nie jest on dniem ustawowo wolnym od pracy, wtedy odpowiedź zostanie udzielona zgodnie z procedurą dotyczącą pkt b) i c)
  • w przypadku okoliczności wskazanych w pkt b) i c) : w najbliższym dniu roboczym do godziny 12.00.

  5. Klient wysyła wiadomość e-mail zawierającą akceptację warunków umowy oraz potwierdzenie przelewu wynagrodzenia za usługę ustalanego wcześniej z Klientem.

  6. Po otrzymaniu dokumentów i danych niezbędnych do wykonania usługi oraz otrzymaniu wskazanego w wiadomości e-mail potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia, porada prawna zostanie przesłana w formie pisemnej na adres e-mail wskazany przez Klienta w uzgodnionym wcześniej terminie.

  7. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy

  Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Paczuska

  nr 76 1160 2202 0000 0003 4496 2088

  W sprawach pilnych dotyczących porady online, możliwy jest kontakt telefoniczny z Kancelarią, pod numerem: +48 692598558