• sporządzanie wezwań do zapłaty
  • prowadzenie negocjacji ugodowych
  • sporządzanie wniosków oraz reprezentacja w postępowaniach w ramach zawezwania do próby ugodowej
  • sporządzanie pozwów o zapłatę
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych w sprawach o zapłatę
  • reprezentacja w postępowaniach zabezpieczających
  • reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych przed komornikiem