udzielanie porad oraz reprezentacja przed sądami m.in. w sprawach o:

  • rozwód
  • separację
  • podział majątku małżonków
  • alimenty
  • pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie wykonywania władzy rodzicielskiej
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem
  • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa