Udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

– reprezentacja przed sądami m.in. w sprawach:

  • o ustalenie istnienia stosunku pracy
  • o wynagrodzenie
  • odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • z zakresu ubezpieczeń społecznych (emerytury, renty oraz zasiłki)