• udzielanie porad prawnych we wszystkich sprawach cywilnych
  • sporządzanie opinii
  • sporządzanie projektów umów
  • reprezentacja przed sądami
  • reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych
  • sprawy z zakresu prawa spadkowego