• udzielanie porad prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego i procedury administracyjnej
  • sporządzanie wniosków do organów administracyjnych
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych i zażaleń na postanowienia
  • sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • reprezentacja przed organami administracyjnymi i Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi I Naczelnym Sądem Administracyjnym