• kompleksowa obsługa prawna:
  • spółek prawa handlowego
  • spółdzielni
  • fundacji
  • instytucji publicznych