Pomoc w rozwiązywaniu sporów (w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, z zakresu prawa konsumenckiego oraz prawa pracy) na drodze pozasądowej.


Mediacje to negocjacje prowadzone przy udziale neutralnej osoby trzeciej ( w tym przypadku radcy prawnego), które mają doprowadzić do ugody satysfakcjonującej obie strony konfliktu oraz zminimalizowania kosztów (pieniężnych i emocjonalnych)